Aeolian Pianola

Aeolian Pianola, r. v. cca 1898

mechanický přestavec před klavír s pneumatickým odečtem záznamu

Papírové záznamové děrované pásy byly proti dřevěným válcům či plechovým diskům převratný objev, ale také měly ještě své nedostatky. Největším bylo snadné poškození od zaseknuté jehly v čtecím mechanismu a tak se konstruktéři zamýšleli nad nějakým méně agresivním způsobem odečtu a nezávisle na sobě dělají pokusy Německu i v Americe s myšlenkou impulsu vzduchového proudu. První patent je zaznamenán v Americe.

Společnost Aeolian založil roku 1887 výrobce klavírů William B. Tremaine z New Yorku. V roce 1897 vstoupil do firmy E. Votey a přinesl s sebou patent na výrobu pneumatického hracího stroje. Tento stroj byl převratný vynález, neboť na rozdíl od mechanických klavírů umožňoval řídit pianolistovi dynamiku hry ručně pomocí pák. Firma Aeolian se brzy stala největším světovým výrobcem těchto strojů či nástrojů tímto mechanismem vybavených.

Aeolian Pianola má pedály pro získání potřebného podtlakového vzduchu (obdoba harmonií), který však slouží pro posun papírového pásu se záznamem pomocí pneumotoru a odečet záznamu z papírového pásu. Vzduchový impuls, který pronikne dírkami na pásu přes odečítací lištu do příslušných ventilů je základem pro pohyb úderníků, které udeří do kláves a tak vzniká melodie. Dále je stroj vybaven pákami pro ovládání dynamiky hry - piano a forte a pravého pedálu klavíru (zdvih dusítek). Obsluha tedy nejen šlape na pedály, ale umělecky se podílí na přednesu. Tito umělci se nazývají pianolisté či zkráceně phonolisté.

Pásek (lišta) má rozsah 65 tónů – později 88 tónů. Později postupně přibývájí další stopy pro řízení jednoduché dynamiky melodie (zatím se ale nejedná o reprodukčí nástroje s věrným přednesem klavíristovy produkce, ty představíme později).

Z počátku byly tyto stroje vyráběny jako představce a daly se postavit před jakýkoliv klavír, později se montovaly přímo do nástrojů.

Tuto Aeolian Pianolu jsme koupili ve Francii od soukromého majitele. Pianola je ve formě představné skříňky, byla v dobrém stavu i když chyběly některé drobné části. Jedná se o velmi raný exemplář s nízkým výrobním číslem z roku 1898 ještě bez stopy pro řízení dynamiky melodie. Tento starší typ nástroje je dnes velmi vzácný.

V roce 2014 byla mechanika pianoly kompletně restaurována, byla provedena výměna měchů, hadic a ventilů (restaurátor Daniel Heil), na skříni byly doplněny chybějící díly a renovován povrch.

Hrací zařízení bylo po náročné opravě znovu seřízeno a uvedeno do provozu.

  • pneumatický odečet tónů na liště z dírek z pásku
  • rozsah tonů mechaniky 65
  • ovládání dynamiky pomocí pák pp až ff
  • páka ovládání rychlosti
  • páka pro pravý pedál klavíru
  • pohon nožní - šlapací měchy

Máte zájem o informace či prohlídku?

Zavolejte nebo nám napište, chcete-li nás navštívit, dozvědět se více o klavírech, koncertech, ...

+420 777 007 153

svetklaviru@centrum.cz

Těšíme se na vás ve Světě klavírů.

Top